Kế hoạch thực hiện

Thời kỳ này (kể từ 01/01/2021) dự án Khu liên hợp bệnh viện CHI đang trong quá trình triển khai công việc giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch đến tháng 10/2021 sẽ hoàn thành việc này.

Ngày tháng Các hoạt động
Năm thứ nhất (2021-2022) Làm đất sạch (GPMB) và hạ tầng, thiết kế các Tòa nhà Bệnh viện, Viện Lão khoa, Đại học Y và Khu dịch vụ - KS bệnh viện.
Lên kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo và tuyển chọn nhân sự.
Năm thứ hai (2022-2023) Tiếp tục thiết kế và khởi công xây dựng.
Tuyển chọn nhân sự để đào tạo lại.
Lên kế hoạch mua bán thiết bị y tế và hành chính.
Năm thứ ba (2023-2024) Tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại của năm thứ ba.
Trong năm 2024 Khai trương đưa dự án vào hoạt động.