Hồ sơ pháp lý

Tại thời điểm này (10/2022), Hồ sơ pháp lý của dự án gồm:

 1. Trích lục bản đồ giải thửa quy chủ của các hộ thuộc lô đất của dự án do UBND xã Tiên Dương xác nhận vào 04/2022.
 2. Bản định vị tọa độ mốc kèm 01 tập bản vẽ gồm 02 bản do GĐ Sở TN&MT ký ngày 04/05/2021 và ngày 16/03/2021 gồm 04 tập (08 bản).
 3. Văn bản số 3020/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/05/2021 V/v: xác định ranh giới khu đất thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng.
 4. Văn bản hướng dẫn của UBND huyện Đông Anh Số 1794/UBND-TNMT, ngày 17/06/2021.
 5. Văn bản hướng dẫn của Sở TNMT về công tác giải phóng mặt bằng Số 676/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/02/2021.
 6. Văn bản hướng dẫn của UBND huyện Đông Anh Số 2994/UBND-TCKH, ngày 14/12/2020.
 7. Văn bản của UBND TP Hà Nội Số 5704/UBND-KHĐT ngày 17/11/2020 cho phép thực hiện các thủ tục đầu tư.
 8. Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Số: 01121001664, ngày 25/11/2013 UBND TP Hà Nội và Ý kiến của Bộ Y tế cho phép đầu tư.
 9. Văn bản xác định địa điểm dự án Khu liên hợp bệnh viện CHI do Viện QHXD ký ngày 03/10/2013.
 10. Trích lục bản Thuyết minh tổng hợp QHCT 1/500 đoạn 2 tuyến và lô đất khu liên hợp bệnh viện CHI được lồng ghép trong đó kèm Quyết định phê duyệt QHCT 1/500 có cả lô đất dự án VB Số 6650/QĐ-UBND ngày 02/12/2016.
 11. Chỉ giới đường đỏ Số 1084/42 do Viện QHXD ký ngày 20/08/2012.
 12. Giấy Phép Kinh Doanh: Mã Số 0104823262, do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lại ngày 07 tháng 11 năm 2018 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh Số: 234537/17, ngày 11/08/2017.