Hồ sơ pháp lý

Tại thời điểm này (06/05/2021), Hồ sơ pháp lý của dự án gồm:

  • Văn bản số 3020/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/05/2021 V/v: xác định ranh giới khu đất thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng.
  • Văn bản xác nhận ranh giới, phạm vi dự án Khu liên hợp bệnh viện CHI số 863/UBND-TNMT ngày 02/04/2021.
  • Văn bản hướng dẫn của Sở TNMT về công tác giải phóng mặt bằng Số 676/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/02/2021.
  • Văn bản hướng dẫn của UBND huyện Đông Anh Số 2994/UBND-TCKH, ngày 14/12/2020.
  • Thông báo chấp thuận của UBND số 5704/UBND-KHĐT ngày 17/11/2020.
  • Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Số: 01121001664, ngày 25/11/2013UBND TP Hà Nội và Ý kiến của Bộ Y tế cho phép đầu tư.
  • Chỉ giới đường đỏ Số: 1084/42, ngày 20/08/2012.
  • Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 do UBND Thành phố phê duyệt ngày 15/12/2015 và Bản đồ trích lục quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 ngày 25/10/2018.
  • Giấy Phép Kinh Doanh: Mã Số 0104823262, do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lại ngày 07 tháng 11 năm 2018 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh Số: 234537/17, ngày 11/08/2017.